ایوانکوویچ: نیمی از امتیازهای آسیایی ما را درخشان آورد/ با 17 بازیکن به تبریز آمدیم