ویدئو/ مونشن گلادباخ 3 - 0 بایرلوركوزن؛ صعود مونشن گلادباخ به رتبه دوم (هفته 32)