کتابخانه سیار روستایی در گالیکش راه‌اندازی شد / 5 هزار جلد کتاب برای 40 مدرسه روستایی گالیکش