صفاتی مانند لمپن به کی‌روش نمی‌خورد/ برخی‌ها با دلالی شهر را به هم می‌ریزند