سمن‌های استان بوشهر برای پیشگیری از اعتیاد وارد عمل شوند