تذکر قلعه‌نویی به جیمی جامپ استقلال/ کرار بدون مشکل تمرین کرد