واکنش اژه‌ای به نامه ارائه مستندات ممنوع‌الرسانه‌ای رییس جمهور اسبق و حادثه مهاباد