برانکو: در چهارچوب فلسفه پرسپولیس به میدان می رویم | نمی دانم کدام بازیکنان دو اخطاره هستند | نقش حمید