تأمین هزینه سرویس مدرسه دانش‌آموزان محروم‌ترین روستای مرودشت