اپراتورهای تلفن همراه هر چقدر پهنای باند بخواهند در اختیارشان قرار می‌دهیم