سرلیست انتخاباتی حزب نوبخت در رشت کیست؟/تمام مخالفان و موافقان آقای شهردار/چه کسی جایگزین عضو بازدا