کدام کشورها از بازگشت ایران به حوزه نفت و گاز می‌ترسند؟