خبرگزاری فرانسه:اعراب‌برای کنار آمدن‌با توافق‌ هسته‌ای،لیست‌سلاح جلوی اوباما می‌گذارند