اظهارتاسف ناتالی پورتمن از انتخاب دوباره نتانیاهو/ لعنت بر اسرائیل