اظهار نظر رهبر انقلاب درباره خاطرات آیت‌الله هاشمی قبل از چاپ