پرده برداری از سی امین المان کنگره سه هزار شهید استان در سمنان