7 مورد از آتش‌سوزی‌های جنگل گلستان در حوزه خراسان شمالی بوده است