همه چیز را تمام می‌کنیم/ چراغپور و کمالوند پرسپولیس را رصد کرده‌اند