ارزش معاملات هفته گذشته بورس سمنان 26 میلیارد ریال اعلام شد