میرزاجانپور: حریفان‌مان در لیگ جهانی نیاز به معرفی ندارند/ توقعات نباید بالا برود