فرمانده انتظامی استان سمنان: 32 کیلوگرم ماده مخدر شیشه کشف شد