زنان داعش، مجریان کشتار و مروجان خشونت/ قربانیان تروریسم چطور همدست آنان شدند؟