برانکو: تاکید می‌کنم پرسپولیس برای صادقیان و بازیکنان امثال او جایی ندارد