آیت‌الله وحید: به هر هیئتی که بیرون بیاید، پرچم می‌دهیم