گزارش المانیتور از جنجال ها بر سر «در حاشیه» / پزشکان، سریال محبوب مردم ایران را تعطیل کردند!