هوگو بارا دلیل حذف میکرو SD را از پرچمداران شیائومی را توضیح می‌دهد