خبر فیلمساز انتخاباتی روحانی، از ماجرای مجاز نشدن برنامه‌های شجریان‎