جنگ ترورها این‌بار سرکردگان گروه تروریستی «لشکر الرحمان» را نشانه گرفت