تعطیلی ۲۹ غرفه و محرومیت از حضور در نمایشگاه کتاب سال ۹۵