پنج بازیکن استقلال در آستانه محرومیت از شهرآورد 80