اعتراض نفتي‌ها به تاريخ فينال جام حذفي بي‌مورد است