ورود فاضلاب به رودخانه‌های رشت کاهش پیدا کرده/ساخت تصفیه‌خانه در کنار رودخانه‌ها