عارف: الگوسوزی جایگزین الگوسازی شده/دانشجویان نقش‌های کلیدی انقلاب ایران را بازی کرده‌اند