جدیدترین دستاورد دیپلماسی اعتمادسازی: یک هفته پس از پیام تبریک ظریف، وزیر امورخارجه عربستان به ایرا