کنایه بازیکنان به افشارزاده و تذکر قلعه‌نویی به جیمی جامپ در تمرین امروز استقلال