معاون پارلمانی احمدی‌نژاد از برنامه‌های رئیس دولت سابق می‌گوید