سکوت دولت های عربی در قبال جنایات آل سعود، خیانت به اسلام است