امسال بیش از 10 هزار نفر از استان کرمانشاه عازم مرقد امام خمینی (ره) می شوند