سعودی‌ها با جنگنده فوق مدرن نتوانستند جلوی هواپیمای مسافربری ما را بگیرند/خجالت زده چشم زیبای رهبری