بیش از 31 هزار مجوز بهداشتی برای کالاهای دامپزشکی صادر شده است