پادشاهی غیرمتحد، نتیجه انتخابات انگلستان بود/آینده اسکاتلند و اتحادیه اروپا چالش دولت محافظه‌کار