واکنش جالب بازیکنان استقلال به بازگشت افشارزاده از کویت