بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت به کار خود پایان داد