مدیرعامل مخابرات آذربایجان غربی: مشکل اینترنت مهاباد به زودی برطرف می شود