رییس شورای شهر مهاباد: تنها روز جمعه شهر شلوغ شده بود