کفاشیان: کی‌روش لمپن نیست، من بیماری‌ام را به او منتقل کردم!