گزارش تمرین استقلال: کنایه بازیکنان به افشارزاده و تذکر قلعه‌نویی به جیمی جامپ/ کرار بدون مشکل تمرین