جباری: نباید کارمان به اما و اگر‌ها می‌رسید (اختصاصی استقلال جوان)