بازدید امین‌زاده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب