هیچ کسی ادعا نمی‌کند بهترین‌ها انتخاب شده‌اند/تغییرات در دولت در سطح وزرا و استانداران اتفاق خواهد